Dijital Dönüşüm: 4. Sanayi Devrimi

03:04 ...

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2016 yılında seçtiği iki ana temadan biri olan 4. Sanayi Devrimi'ni anlayalım.

4. Sanayi Devrimi

1780’lerde buhar, su gücü ile başlayan makinalaşma, 1870’lerde elektriğin icadı ve  Adam Smith’in uzmanlaşmayı tarif etmesi  ile hız kazanmış, seri  üretim ile küresel  bir tüketim toplumunun altyapısı  hazırlanmıştı. 1970’lerden sonra  birlikte  bilgisayarların yaygınlaşmaya  başlaması,  internetin yayılması  ve mobil cihazların da  devreye  girmesi  ile üçüncü sanayi  devrimi hayata  geçmiştir. Şu  anda  ise tüm bu teknolojik  ve dijital  altyapı,  birey, kurum ve ekonomilerin her alandaki  etkileşimine yön verecek boyutta bir  hıza ve kapasiteye ulaşmış  bulunmaktadır. Bu kapsamda 4.Sanayi Devrimi'ni ele alıyoruz.

Turkcell Akademi

Sayfayı kaydırın