Seçim Mimarisi

07:43 ...

İrrasyonel davranışlar ve karar almamıza etki eden faktörler nelerdir? Duke Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dan Ariely anlatıyor.

Seçim Mimarisi

Duke Üniversitesi’nde Davranışsal Ekonomi dalında eğitimler veren Prof. Dan Ariely’nin rasyonel davranışlar, irrasyonel davranışlar ve bunlara etki eden konuları anlattığı bu eğitimde, tüketicilerin beklenmeyen davranışlarının sırlarını öğreneceksiniz. Dan Ariely, kişisel hayatımıza ve iş hayatımıza nelerin, nasıl etki ettiğini paylaşırken, kararlarımızı etkileyen faktörleri, kararlarımızı alırken nelerin bizi motive veya demotive ettiğini, sunulan farklı seçeneklerin alacağımız kararları nasıl etkilediğini, para ile ilgili aldığımız kararlarda bizleri etkileyen iç ve dış faktörlerin neler olduğunu aktarıyor.

Dan Ariely

Duke Üniversitesi’nde Davranışsal Ekonomi dalında eğitimler veren Prof. Dan Ariely, “The Upside of Irrationality” ve “Predictably Irrational” başlıklı best-seller kitapların yazarıdır. İnsan davranışlarını araştıran Airely’nin çalışmaları The New York Times, Wall Street Journal, The Washington Post, The Boston Globe, Business 2.0, Scientific American, Science, CNN gibi birçok önemli medya kanalında yayınlanmıştır.

Sayfayı kaydırın