Devlet/AB Desteklerine Erişim: Ürün Geliştirenlere Devlet Teşvikleri

02:25 ...

KOBİ’ler pazarlarını korumak ve büyümek için Ar-Ge ve inovasyon desteklerinden nasıl faydalanabilir?

Ürün Geliştirenlere Devlet Teşvikleri

KOBİ’ler pazarlarını korumak, büyümek için Ar-Ge ve inovasyon aşamasında üretim süreçlerinin geliştirilmesi, ticarileştirme, teknoloji konularındaki destek programlarından ve desteklerinden faydalanabilirler. Devlet destekleri konusunda uzman Ömer Özdinç bu videoda; Ar-Ge ve inovasyon yapmak isteyen KOBİ’lerin teşviklerden nasıl yararlanabilecekleri konusunu paylaşıyor.

Ömer Özdinç

Türkiye’nin önde gelen danışmanlık firmalarından SER Danışmanlık’ın kurucusu Ömer Özdinç, 10 yıla yakın bir süredir Ar-Ge projelerine danışmanlık yapmaktadır. Aynı zamanda farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara yanıt vermek adına GROWIS-Tarımsal Bilgi Yönetim Sistemleri, SOMM-SER Operasyonel Mükemmeliyet Merkezi, VRTR-Virtual Reality Türkiye, YEŞİLYUM-Tarımsal Bilgi Portalı’nın da kurucu ortağı olan Özdinç, akademik sahada Ar-Ge ve İnovasyon Politikası alanlarında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Ser Danışmanlık
Sayfayı kaydırın