Devlet/AB Desteklerine Erişim: İhracat Yapmak İsteyenlere Devlet Teşvikleri

02:38 ...

İhracat yapan KOBİ’lerin faydalanabileceği devlet destekleri nelerdir?

İhracat Yapmak İsteyenlere Devlet Teşvikleri

İhracat yaparak katma değer yaratan KOBİ’lere önemli destekler var. İhracatçı KOBİ’ler yurt dışında ofis açma, pazar araştırma, seyahat, fuar, markalaşma konularında devletten alacakları destek, teşvik ve hibelerden yaralanabilirler.  Bu eğitim videosunda, devlet destekleri konusunda uzman Ömer Özdinç, ihracat yapan KOBİ’lerin teşviklerden nasıl faydalanabileceklerini anlatıyor.

Ömer Özdinç

Türkiye’nin önde gelen danışmanlık firmalarından SER Danışmanlık’ın kurucusu Ömer Özdinç, 10 yıla yakın bir süredir Ar-Ge projelerine danışmanlık yapmaktadır. Aynı zamanda farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara yanıt vermek adına GROWIS-Tarımsal Bilgi Yönetim Sistemleri, SOMM-SER Operasyonel Mükemmeliyet Merkezi, VRTR-Virtual Reality Türkiye, YEŞİLYUM-Tarımsal Bilgi Portalı’nın da kurucu ortağı olan Özdinç, akademik sahada Ar-Ge ve İnovasyon Politikası alanlarında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Ser Danışmanlık
Sayfayı kaydırın