Devlet/AB Desteklerine Erişim: Hizmet Sektöründekilere Devlet Teşvikleri

02:40 ...

Hizmet sektöründeki KOBİ’lerin yararlanabileceği devlet destekleri nelerdir?

Hizmet Sektöründekilere Devlet Teşvikleri

Hizmet sektöründeki KOBİ’ler bölgelerine göre reklamdan, ihracata, eleman temininden kurumsallaşmaya kadar devletten alacakları destek, teşvik ve hibelerden yaralanabilirler.  Devlet destekleri konusunda uzman olan Ömer Özdinç bu videoda; hizmet sektöründeki firmaların teşviklerden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgi veriyor.

Ömer Özdinç

Türkiye’nin önde gelen danışmanlık firmalarından SER Danışmanlık’ın kurucusu Ömer Özdinç, 10 yıla yakın bir süredir Ar-Ge projelerine danışmanlık yapmaktadır. Aynı zamanda farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara yanıt vermek adına GROWIS-Tarımsal Bilgi Yönetim Sistemleri, SOMM-SER Operasyonel Mükemmeliyet Merkezi, VRTR-Virtual Reality Türkiye, YEŞİLYUM-Tarımsal Bilgi Portalı’nın da kurucu ortağı olan Özdinç, akademik sahada Ar-Ge ve İnovasyon Politikası alanlarında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Ser Danışmanlık
Sayfayı kaydırın