Devlet/AB Desteklerine Erişim: Ekonomide Yer Alan Bütün İşletmeler Devlet Desteklerinden Yararlanabilir

01:29 ...

Devlet destek, teşvik ve hibelerinden KOBİ’lerin nasıl yararlanabilir?

Ekonomide Yer Alan Bütün İşletmeler Devlet Desteklerinden Yararlanabilir

KOBİ’ler büyüme süreçlerini sektör ve faaliyet konularına göre devletten alacakları destek, teşvik ve hibeler ile etkin bir şekilde yürütebilirler. Devlet destekleri konusunda uzman isim Ömer Özdinç KOBİ’lerin yatırım, üretim, Ar-Ge gibi alanlarda pek çok teşvikten nasıl faydalanabileceklerini bu eğitim videosunda anlatıyor.

Ömer Özdinç

Türkiye’nin önde gelen danışmanlık firmalarından SER Danışmanlık’ın kurucusu Ömer Özdinç, 10 yıla yakın bir süredir Ar-Ge projelerine danışmanlık yapmaktadır. Aynı zamanda farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara yanıt vermek adına GROWIS-Tarımsal Bilgi Yönetim Sistemleri, SOMM-SER Operasyonel Mükemmeliyet Merkezi, VRTR-Virtual Reality Türkiye, YEŞİLYUM-Tarımsal Bilgi Portalı’nın da kurucu ortağı olan Özdinç, akademik sahada Ar-Ge ve İnovasyon Politikası alanlarında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Ser Danışmanlık
Sayfayı kaydırın